Matematika - L.Bláhová


Informace pro moji skupinu na matematiku
Kdykoliv si vaše dítě, nebude vědět rady se zadaným cvičením v matematice a vy nebudete vědět, jak jej k řešení navést, cvičení vynechte a napište mi to do sešitu nebo vzkažte po dítěti. Týká se to nejen dětí, které jsou nemocné a dělají úkoly doma, ale i v případě dodělávání cvičení nebo domácích úkolů. Děkuji 

V pracovním sešitu je od strany 8 na horním okraji číslo. To je kód k procvičování učiva na počítači nebo tabletu či telefonu. Na stránkách Škola s nadhledem můžete tento kód vložit a cvičení zkoušet. Cvičení lze dělat i bez registrace, ale pokud se zaregistrujete, máte i přehled o již udělaných cvičeních. Registrace je bezplatná.

14.2.
PS str. 8 a 9

26.1.
Dnes jsme dokončili 1. díl pracovního sešitu. Během příštího týdne budu rozdávat druhý díl, pokud bude někdo chybět, zkusím jej poslat po spolužácích.

Shrnutí učiva, které by žáci měli ovládat:
násobení a dělení v oboru malé násobilky
písemné sčítání a odčítání dvojciferných čísel (trojciferná budeme ještě procvičovat)
přednosti početních operací (závorky, násobení a dělení, sčítání a odčítání)
zaokrouhlování na desítky
měření a rýsování úseček
výpočet obvodu

23.1.
V matematice dokončujeme 1.díl pracovního sešitu. Nemocní tedy mohou dělat cokoliv, co jim ještě chybí a s čím si budou vědět rady.
Stále je třeba procvičovat násobení a dělení v oboru malé násobilky, případně písemné sčítání a odčítání.

Novější učivo je rýsování a měření úseček. Níže přikládám odkaz na videa, kde je to moc pěkně vysvětleno a která jsme si ve škole pouštěli. (videa jsou k jiné učebnici, než používáme)

měření délky úsečky

rýsování úsečky

 

20.10.
PS 10/3, 12/3, 17/8 a procvičování násobilky

Kontrola pracovních sešitů - máme hotovo skoro vše do str. 17
Nedělali jsme 7/5,7;  8/3;  10/1,2;  13/5;  14/3;  15/12 (15/8,10 máme rozpracovanou);  16/1,4
Zbytek by měli mít. Kdo byl dnes ve škole, tak mi sešit odevzdal ke kontrole (krom Míši), v pondělí budou mít na lístečcích, co komu chybí.
Jindra, Mára a Luky pravděpodobně většinu mají, případně zvládnou ve škole.
Maky a Míša se na nějaké dodělávky podívají.