Angličtina


PÁ 7.6.

Activity book 50, 51/4

Opakování slovní zásoby - přehled

DÚ - domácí příprava 19, 20

V PO test na slovní zásobu 8. lekce

______________________________________________________________________________________________________________________

ST 5.6.

Activity book 48, 49

_______________________________________________________________________________________________________________________

PO 3.6.

Activity book  46, 47

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 31.5.

Activity book 43/3, 44/1, 45/3, 5.

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 29.5.

Activity book 42 (nová slovní zásoba My room)), 43/4,5

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 24.4.

Activity book  - již máme hotovo str. 27, 28, 29, dnes 30 a 31/4.

DÚ na PÁ 26.4. Activity book 31/5, 6.

________________________________________________________________________________________________________________________

PO 15.4. + ÚT 16.4.

Activity book str. 24 nová slovní zásoba, 25, 26

DÚ na PO 22.4. Activity book (pracovní sešit A4) str. 27/ 2, 3, 4

(cv. 2 udělat podle doplněného textu ze str. 26, 3 podle sebe, 4 podle textu v modrém)

V PO 22.4. testík na slovíčka pets.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 12.4.

Opakování 6. lekce (I like/ I don´t like/ Do you like ...? Yes, I do. No, I don´t.)

V Activity book je hotová celá 6. lekce str. 16 - 20)

Dnes Activity book str. 22, 23.

DÚ na PO 15. 4. Domácí příprava (A5) str. 14, 15 celá.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 5.4.

Activity book str. 14/ 1, 15/ 3, 4, nová slovní zásoba.

Trénovat rozhovory Do you like ...? Yes, I do. No, Idon´t.

DÚ: domácí příprava (malý A5) str. 12, 13 celá na pondělí 8.4.

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 3.4.

Activity book str. 12, 13.

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 27.3.

Activity book 11/ 3, 5

Kopie se slovíčky, doplnit všechna, která jsme zatím probrali (kromě špagety, nudle, máslo, kečup, salát, tuňák).

Ve středu 3.4. test na tato slovíčka z kopie + I like, I don´t like ....

DÚ - Activity book (PS) 20/ 1, 2

________________________________________________________________________________________________________________________

PO 25.3.

Activity book 10/1, 11/ 4

Do you like? Yes, I do. No, I don´t.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 22.3.

Activity book str. 8, 9

nová slovíčka: crisps, chips, apple juice

Skupina I dodělat v activity book 9/4.

DÚ pro všechny - domácí příprava str. 10, 11 na pondělí 25.3.

Učit se novou slovní zásobu - jídlo, brzy na ni budeme psát test.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ST 20.3. 

Activity book str. 6, 7

apple, banana, chicken, pepper, pineapple, salami

I like / I don´t like

________________________________________________________________________________________________________________________

PO 18.3.

Activity book str. 4, 5

cheese, ham, (hot) chocolate, picnic, pizza, sandwich, tomato, worms

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 15.3.

Domácí úkol na pondělí 18.3. Activity book (pracovní sešit) str. 83 a 10.

Dnes: Activity book 76/1, 76/2 (kontrola), 76/3 (kontrola), 82/8, 9.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 8.3.

Domácí úkol na pondělí 11.3. Activity book (pracovní sešit) str. 80 a 81 celé.

V pondělí test slovní zásoba 4. lekce, He´s/she´s got/ I´ve got/ He/she hasn´t got/ I haven´t got.

Dnes: Activity book 71/3, 72/1, 73/2, 3, 4.

Nové: tail - ocas

          It´s got ... - Ono má ...

___________________________________________________________________________________________________________

PO 4.3.

Activity book str. 68,69 - dodělat 69/5

Kdo neměl po víkendu hotový domácí úkol, přinese na ST 6.3. - Activity book str. 78 celá.

Pro chybějící je termín prodloužen do PÁ 8.3.

Kdo dosud neodevzdal Family tree, musí odevzdat do ST 6.3.

Test na slovíčka u některých žáků nedopadl nejlépe, je opravdu nutné se slovíčka průběžně učit, vč. psané podoby.

Opakovat ze sešitu:

Have you got ... ?

Yes, I have.   No, I haven´t.

I have got ...        I haven´t got ....

He´s got ....         He hasn´t got ....

She´s got ....       She hasn´t got ...

+ dvě nová slovíčka

long - dlouhý

short - krátký

_______________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 16.2.

Activity book 63/5, 64/1, skupina 1 i 64/3

DÚ na PO 26.2. Family tree - list z portfolia

Dohlédněte prosím, aby se děti zaměřily i na psanou podobu slovíček. Slovíčka k lekci 4 najdete na str. 77.

(Zatím jsme měli jen první odstavec slovíček, pod nápisem Head + slovíčko legs - nohy.)

Při čtení pak slovům nerozumí nebo je zaměňují. Problematická slovíčka jsou zejména EYES a EARS. Ve výslovnosti dělá problém slovíčko KNEES.

V activity book může dětem u slovíček naskenovat QR kód a mohou trénovat výslovnost. 

K zapamatování psané podoby slovíček doporučuji si jednotlivá slovíčka několikrát zkusit napsat, např. každé slovíčko na celý řádek.

Popř. si vytvořit oboustranné kartičky (česky/anglicky), děti si zkusí říct slovíčko a pro kontrolu otočí.

Pravděpodobně v PÁ 1.3. bychom si na části těla napsali testík.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 9.2.

Nová slovní zásoba - lidské tělo body

head, shoulders, knees, toes, nose, mouth, eye (eyes), ear (ears), leg (legs)

https://www.youtube.com/watch?v=WX8HmogNyCY

Activity book  61/3

DÚ - domácí příprava str. 9 celá

________________________________________________________________________________________________________________________

 

PO 5.2.

Opakování abecedy

Activity book 55/6, 56/1,2, 57/3, skupina I i cv. 4

Kdo neměl, dodělat DÚ - domácí příprava celá str. 8

________________________________________________________________________________________________________________________

 

ST 17.1.

Activity book str. 51/3,4

52 nová slovní zásoba - hračky: toys, teddy, doll, car, ball, lollipop, rainbow, unicorn - výslovnost si mohou děti pustit po načtení QR kódu na str. 59

Připomínám v PÁ 19.1. opravný test  - slovní zásoba Family - dnes jsme psaní slovíček procvičovali

____________________________________________________________________________________________________________________

PO 15.1.

Activity  book str. 49/2,4, 50, 51/2

nová slovíčka - lollipop, candy

V PÁ 19.1. opravný test  - slovní zásoba Family

______________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 12.1.

Opakování dosud probrané slovní zásoby.

DÚ - Activity book 49/4 doplnit, zkusit bez poslechu podle příběhu ze strany 48.

______________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 5.1.

Activity book  str. 46, 47 / 3,4,5.

DÚ na Po 8.1. - domácí příprava str. 7 celá.

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 3.1.

Activity book str. 44, 45.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 15.12.

DÚ - domácí příprava str.6 celá na PO 18.12.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 8.12.

Opakování 2. lekce, test

uč. 35/ 3, 4, 5

DÚ - domácí příprava str. 5 celá na PO 11.12.

Ze ST 6.12.

uč. str. 34 nová slovní zásoba (Mr, Mrs, boy, girl, children, friend, friends)

Máme již hotové uč. str. 29/ 5, 6, celé str. 30, 31, 32, 33.

________________________________________________________________________________________________________________________

PO 27.11.

29/3,4

opakování slovní zásoby

Do sešitu: 

He = on (boy)

She = ona (girl)

He´s big. On je velký.

(He is)

She´s small. Ona je malá.

(She is)

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 24.11.

Domácí příprava - str.4 - celá

Pro chybějící: 27/4,5

28/1 poslech 

nová slovní zásoba: big, small, cute, scary

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 22.11.

Pro chybějící:

- Activity book str. 26 / cv. 1 písnička (poslouchat a napodobovat)

- Zápis do seštitu:

Are you hungry?  Jsi hladový?

Yes, I am. Ano, jsem.

No, I´m not. Ne, nejsem.

- Activity book str. 27 / cv. 3, 5

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 15.11.

Úkoly pro chybějící:

- učebnice str. 22, 23 již z předchozích hodin, nová slovní zásoba (výslovnost najdete na str. 39)

- děti si měly vytrhat kartičky z portfolia str. 12, 13, 14, mohou s nimi doma procvičovat slovíčka - pocity

- dnes nově str. 24  - nové slovíčko I´m scared. = Bojím se. Jsem vystrašený.

- dále str. 25 procvičování, (kromě úkolu k Halloweenu - k tomu se již vracet nebudeme)

________________________________________________________________________________________________________________________

ÚT 14.11.

Vážení rodiče,

pokud byste v rámci třídních schůzek měli jakékoli dotazy týkající se angličtiny, budu ve škole k dispozici ve středu 22.11. od 16:00 do 17:00. 

Popř. je po domluvě možný i jiný termín. Základní informace Vám sdělí paní učitelka Váchová.

Ráda bych upozornila na několik bodů:

- děti by se měly snažit učit slovní zásobu průběžně

- soustředit se i na psanou podobu, pokusit se ji zafixovat, není nutné slovo napsat, ale poznat ho např. při čtení, doplnit vynechaná písmenka apod.

- důsledně plnit domácí úkoly, stále děti často zapomínají

- mít připravené pomůcky - vytrhané kartičky z portfolia, prosím zorganizovat tak, aby je děti měly k dispozici (např. ve svorce, v obálce)

Ke konkrétním žákům připomínky nemám.

Pokud se někomu stále nedaří přihlásit se pod kódem do digitální učebnice izzi, mohu Vám s tím pomoct. Kód si nezapomeňte vzít s sebou, žáci jej obdrželi na začátku školního roku spolu s učebnicí.

V případě jakýchkoli dotazů mě můžete také kontaktovat na mailu dvorska@skolatlucna.cz.

Děkuji a přeji hezký den

Pavla Štáhl Dvorská

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 3.11.

Domácí úkol na PO 6.11. - Domácí příprava str. 3 / 1, 2, 3.

Děti by měly procvičovat čísla 1 - 20, barvy a školní předměty. Veškerou slovní zásobu najdete v učebnici na str. 21.

Příští týden budu tato slovíčka ústně zkoušet.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 13.10.

Domácí úkol na pondělí 16.10. sešit A5 domácí příprava str. 2 celá. Domácí úkol prosím podepsat od rodičů.

Pro chybějící dodělat v Activity book do str. 13.

Nová slovní zásoba: a pen, a pencil, a book, a bag, a mobile.

Všichni procvičovat písemnou podobu čísel 1-13.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ÚT 10.10.

V pátek 13.10. budeme psát testík na barvy, doplňování písmen, děti by si měly osvojovat i písemnou podobu slov.

________________________________________________________________________________________________________________________

PÁ 6.10.

Domácí úkol na pondělí 9.10. Děti vypracují pracovní list s barvami. Domácí úkoly prosím vždy podepsané od rodičů.

Děkuji.

________________________________________________________________________________________________________________________

ST 4.10.

Vážení rodiče, prosím Vás o zkontrolování sešitů na AJ. Některé děti začaly používat sešit, který byl součástí sady Funpark. Některým dětem se vazba sešitu rozpadá a listy vypadávají. Doporučuji zvolit jakýkoli jiný linkovaný sešit. Prosím o vlepení prvních dvou listů, pokud by někdo potřeboval, dám mu kopie nové. Procvičování ze zadní strany sešitu, děti přepisovat nemusí. Děkuji za spolupráci. 

Děti by měly začít procvičovat písemnou podobu probraných slovíček. Všechna probraná slovíčka mají ode mne v tištěném přehledu. Najdete je také v učebnici na str. 21, kde dětem přes naskenovaný QR kód můžete pouštět výslovnost.

V pátek 6.10. budeme psát na známky číselný diktát. 

________________________________________________________________________________________________________________________

Na středu 27.9. si všichni žáci přinesou vybarvené a roztříhané kartičky s trampolínami, každou kartičku vzadu podepsat/označit.​

Kartiček bude celkem 11, kartičku na bílou barvu dostanou ode mne nakopírovanou.

Ve středu 27.9. budou žáci na známky předvádět kratičký rozhovor, opakovaně jsme procvičovali.

Hello! What´s your name? My name is ... Nice to meet you! Bye bye!

________________________________________________________________________________________________________________________

Žáci, kteří dnes neodevzdali domácí úkol, jej donesou ve ST 20.9.

Připomínám:

DÚ na PO 18.9. domácí příprava A5 - str. 1 / cv. 2 - děti vybarvují dle instrukcí z poslechu - k poslechu je třeba načíst QR kód v pravém horním rohu a posunout přehrávání na čas 2:00, tam začíná cv. 2).

Ti, kteří dnes vůbec neměli sešit na domácí přípravu, dodělají do středy 20.9. celou stránku 1.

Pro chybějící:

Domácí příprava str. 1 cv. 1,3

Učebnice str. 5 cv. 3

Opakovat pozdravy a čísla 1-10

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

jmenuji se Pavla Štáhl Dvorská a letošní školní rok se spolu budeme setkávat v rámci hodin anglického jazyka.

Naše hodiny budou směřovat hlavně k osvojení základů mluvené angličtiny, nicméně již od začátku by bylo přínosné, aby se děti alespoň pasivně seznamovaly i s podobou psanou.

Žáci již obdrželi kompletní sadu FUNPARK 1, která obsahuje:

- Pracovní učebnici (žáci ji budou nosit na každou hodinu angličtiny) - obsahuje 2 díly, zatím žáci nosí pouze první díl, druhý mají uschovaný ve třídě.

- Portfolio s doplňujícími materiály ( děti si je nechávají ve škole ve své příhrádce, domů si nosí jen konkrétní části, se kterými pracujeme) - Doporučuji pořídit na věci z portfolia obálku ke každé lekci, tu si děti založí za obal učebnice. Až se s příslušnou lekcí přestane pracovat, nechají uložené ve škole ve své přihrádce.)

- Domácí příprava (A5) - (žáci nosí na každou hodinu, budou používat na domácí úkoly, ale i ve škole).

- Plakáty s učivem si žáci nechají doma a mohou si vystavit v pokojíčku a použít k opakování.

- Přiložený sešit A5 použijí libovolně, všichni si do školy budou nosit jeden libovolný linkovaný sešit A5.

- Součástí sady je také unikátní žákovský kód pro vstup do cz.izzi.digital. Doporučuji všem, aby se zaregistrovali a využívali digitální učebnici pro domácí přípravu. Můžete dětem přehrávat veškeré poslechy, popř. opakovaně procvičovat cvičení, která jim ve škole dělala problém. Podrobný návod pro registraci najdete na druhé straně, pokud by měl někdo s registrací problém, neváhejte mě kontaktovat, ráda Vám pomohu.

Na konci každé lekce naleznete slovní zásobu. Černě jsou označena slovíčka, která by žáci měli využívat aktivně. Šedá slovíčka pouze pasivně, jen jim porozumět. Po načtení QR kódu v pravém horním rohu si žáci mohou ke slovíčkům přehrávat výslovnost.

Na tyto stránky bych Vám tedy ráda zapisovala podstatné informace a zadané domácí úkoly, popř. informace pro chybějící žáky.

Pro chybějící:

ST 13.9. pracovní učebnice str. 4 - cv. 1 poslech písničky Hello, hello song! What´s your name?, dále četba komiksu a procvičování čísel 1 - 10.

Můžete procvičovat s Matýskem:

https://www.youtube.com/watch?v=8qGmE8e6hBg

DÚ na PO 18.9. domácí příprava A5 - str. 1 / cv. 2 - děti vybarvují dle instrukcí z poslechu - k poslechu je třeba načíst QR kód v pravém horním rohu a posunout přehrávání na čas 2:00, tam začíná cv. 2).

Pozn: Cvičení 1 děti doma nedodělávají, budeme dodělávat ve škole.

Děkuji za spolupráci. 

S přáním hezkého dne

Pavla Š. Dvorská